Misleading cosmetics adverts rampant in HCMC

Tận dụng nguồn vốn ngân hàng để tối ưu hóa hiệu quả của dự án đầu tư

Quý khách hàng có nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án mới nhưng chưa đủ nguồn lực tài chính để thực hiện, với dòng sản phẩm “Cho vay đầu tư tài sản/ dự án”, Sacombank sẽ đáp ứng vốn để Quý khách hàng thực hiện dự án đầu tư của mình.