Tạo quảng cáo có liên quan bằng tiện ích quảng cáo

Tạo quảng cáo có liên quan bằng tiện ích quảng cáo
Tiện ích quảng cáo là kho bổ sung thông tin hữu ích và có liên quan trong quảng cáo văn bản. Thêm tiện ích quảng cáo để nâng cao khả năng hiển thị của quảng cáo và tăng tỷ lệ nhấp. Có các loại tiện ích quảng cáo khác nhau và một số tiện ích phù hợp với các loại hình doanh nghiệp nhất định hơn các tiện ích khác. Hầu hết tiện ích quảng cáo được thiết lập ở cấp độ chiến dịch chỉ bằng một vài bước đơn giản. Thêm tất cả các tiện ích quảng cáo có liên quan để tạo các quảng cáo văn bản phù hợp nhất có lợi cho cả doanh nghiệp và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng tiện ích quảng cáo?
Tăng khả năng hiển thị: Sử dụng nhiều tiện ích quảng cáo để thu hút sự chú ý của khách hàng đến quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm.
Khuyến khích khách hàng tốt hơn: Khuyến khích những khách hàng muốn tương tác với doanh nghiệp của khách hàng của bạn qua điện thoại hoặc bằng cách truy cập trang web hoặc ghé thăm cơ sở của doanh nghiệp.
Nhiều lợi tức đầu tư hơn: Cung cấp thêm thông tin cho người dùng để tăng CTR và chuyển đổi.
Bố cục quảng cáo không có tiện ích quảng cáo.

Bố cục quảng cáo tiện ích quảng cáo.


Có liên quan: Cung cấp thông tin rõ ràng, có liên quan về tiện ích quảng cáo của bạn là điều cần thiết để tạo quảng cáo có hiệu quả. Bao gồm thông tin như mô tả sản phẩm trung thực, liên kết trang web chính xác và thông tin liên hệ cập nhật để tăng khả năng có được chuyển đổi.
Nỗ lực này sẽ xứng đáng với công sức của bạn. Mỗi tiện ích quảng cáo mới giúp tăng 10-15% CTR (trung bình) cho văn bản quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của bạn.* Điều này sẽ khác nhau tùy theo khách hàng, loại hình doanh nghiệp và loại tiện ích, trong số các yếu tố khác. Google không thể đảm bảo điều này hoặc bất kỳ sự gia tăng nào
Đại lý phân phối xe hơi

Loại tiện ích quảng cáo
Liên kết trang web:
● Liên kết trực tiếp đến các phần phổ biến hoặc các phần có chuyển đổi cao trên trang web của bạn
● Có thể được tùy chỉnh cho thiết bị di động hoặc tắt trên thiết bị mà bạn chọn
● Có thể dẫn đến tăng 10 - 20% tỷ lệ nhấp (trung bình)

Tiện ích chú thích:
● Nêu bật hoặc tóm tắt các khía cạnh nổi tiếng hoặc độc đáo của doanh nghiệp của bạn.
● Cho phép thay đổi văn bản chú thích bất cứ khi nào bạn muốn, luôn cập nhật quảng cáo của bạn.
● Có thể dẫn đến tăng 10% tỷ lệ nhấp (trung bình)

Tiện ích đánh giá:
● Hiển thị các giải thưởng, xếp hạng và đánh giá tích cực của bên thứ ba
● Có thể dẫn đến tăng 10% tỷ lệ nhấp (trung bình)

Tiện ích cuộc gọi**:
● Khuyến khích cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn bằng cách hiển
thị số điện thoại của bạn trên quảng cáo của bạn
● Đặt để chỉ hiển thị số điện thoại khi doanh nghiệp của bạn có thể
nhận cuộc gọi
● Có thể dẫn đến tăng 8% tỷ lệ nhấp (trung bình)
** Định dạng quảng cáo này chưa có sẵn ở tất cả các quốc gia.

Tiện ích vị trí:
● Khuyến khích mọi người đến gặp bạn trực tiếp
● Cho phép bạn thêm nhiều địa chỉ bằng cách liên kết tài khoản của bạn với Google Doanh nghiệp của tôi
● Có thể dẫn đến tăng 10% tỷ lệ nhấp (trung bình)

Tiện ích ứng dụng:
● Liên kết ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc máy tính bảng từ
quảng cáo văn bản của bạn để khuyến khích tải xuống
● Có thể thêm vào tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo

Tiện ích quảng cáo có thể được hiển thị ở đâu
Tiện ích quảng cáo xuất hiện cùng với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm và tùy thuộc vào tiện ích, tiện ích quảng cáo cũng có thể xuất hiện cùng với quảng cáo trên Mạng hiển thị.
Tiện ích nào sẽ hiển thị nếu chúng đều được triển khai?
Tiện ích hoạt động có hiệu quả nhất và hữu ích nhất mà bạn đủ điều kiện sẽ hiển thị trên
văn bản quảng cáo.*
* Tiện ích này chỉ nhằm mục đích minh họa, tiện ích và phân phát quảng cáo sẽ khác nhau tùy theo khách hàng và loại hình doanh nghiệp trong số các yếu tố khác. Google không thể bảo đảm bất kỳ hoạt động phân phối nào.
Nếu bạn triển khai tất cả tiện ích có liên quan, AdWords sẽ tự động chọn sự kết hợp hữu ích nhất.

 

Tham gia ngay khóa học quảng cáo adwords từ A tới Z