Dịch vụ phát triển ứng dụng trên mobile được chúng tôi xây dựng rất bài bản và có chiều sâu trong nhiều năm vừa qua, Mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra luôn có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. 

TGM có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng và game cho các dòng smartphone sau:
 • iPhone
 • iPad
 • Blackberry
 • Và các thiết bị chạy hệ điều hành Android, Window phone
Công nghệ sử dụng:
 • iOS: Objective C, Snow Leopard, HTML5, XCode, iOS
 • Android: Java, Eclipse + ADT, JDK 1.6, Android
 • Blackberry: Java, Eclipse, JDK 1.6, Blackberry OS 6.0
 • Window Phone: SDK 7
Frameworks, Libraries và Middlewares
 • Server site: .NET, PHP, JQuery...
 • Client: JQuery Mobile, Sencha, HTML 5...
 • Services: XML, JSONS