talent.edu.vn

  • talent.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ Talent được thành lập từ đầu năm 2010, hoạt động chủ yếu về các lĩnh vực: Đào tạo ngoại ngữ, đào tạo và cung cấp GV Việt Nam và bản ngữ cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.