Phần mềm quản lý bán vé máy bay

  • Phần mềm quản lý bán vé máy bay

I.   Chức năng của hệ thống phần mềm

Các chức năng quản trị

- Hệ thống quản lý vé của chúng tôi được xây dựng rất chuyên nghiệp giúp quý vị quản lý rất dễ dàng các đơn đặt vé và quản lý khách hàng book vé. 

- Các chức năng của hệ thống phòng vé máy bay bao gồm quản lý bán hàng, quản lý doanh thu, quản lý phòng vé, quản lý báo cáo số dư , quản lý đổi soát, quản lý báo cáo, quản lý người quản trị.

1. Chức năng quản lý vé - quản lý phí dịch vụ

-  Khi khách hàng book vé, sẽ có một đơn đặt vé gửi đến khách hàng. Thông tin đặt vé này đồng thời cũng được gửi cho admin và được lưu vào hệ thống quản trị. Người chủ website có thể check mail để lấy thông tin đặt vé hoặc xem thông tin đặt vé ngay trong phần quản trị web. Phí dịch vụ bán vé được admin tuy chỉnh trong admin một cách dễ dàng.

2. Chức năng khách hàng

-  Thông tin của khách hàng khi book vé sẽ được lưu trên hệ thống, khi có chương trình khuyến mãi admin có thể gửi đồng loạt cho hàng trăm khách hàng đã đặt vé của mình trước đây.

3. Chức năng quản lý bán hàng bao gồm các chức năng đặt hàng, hoàn trả hàng, khách hàng.

3.1. Chức năng đặt hàng

- Quản lý danh sách khách hàng đặt vé kèm theo các thông tin cần thiết.

 

-  Hiển thị chi tiết thông tin khách hàng

 

4. Chức năng quản lý doanh thu gồm hai phần quản lý phiếu thu và quản lý phiếu chi.

4.1. Chức năng quản lý phiếu thu.

 

 

- Chi tiết phiếu thu.     

 

4.2. Chức năng quản lý phiếu chi.

 

 

- Chi tiết phiếu chi

 

5. Chức năng quản lý phòng vé bao gồm chức năng quản lý chi nhánh, quản lý nhà cung cấp, quản lý đại lý cấp 2, quản lý ngân hàng, quản lý tiền hoa hồng.

5.1.  Quản lý chi nhánh.

 

5.2.  Quản lý nhà cung cấp.

 

5.3.  Quản lý đại lý cấp 2.

5.4.  Quản lý ngân hàng.

 

5.5.  Quản lý tiền hoa hồng chênh lệch.

 

6. Chức năng quản lý báo cáo số dư gồm chức năng quản lý số dư của đại lý cấp 2, nhà cung cấp, khách lẻ/công ty.

6.1. Quản lý báo cáo số dư của đại lý cấp 2.

 

6.2. Quản lý báo cáo số dư của nhà cung cấp.

 

6.3. Quản lý báo cáo số dư của khách lẻ/ công ty.

 

7. Chức năng quản lý đổi soát

 

8. Chức năng quản lý báo cáo gồm báo cáo quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng, báo cáo tổng hợp, báo cáo doanh thu, báo cáo công nợ, báo cáo đại lý, báo cáo khách lẻ.

8.1. Quản lý báo cáo quỹ tiền mặt.

 

8.2. Quản lý báo cáo tài khoản ngân hàng.

 

8.3. Quản lý báo cáo tổng hợp.

 

8.4. Quản lý báo cáo doanh thu.

 

8.5. Quản lý báo cáo công nợ.

 

8.6. Quản lý báo cáo đại lý.

 

8.7. Quản lý báo cáo khách lẻ.

 

9. Chức năng quản lý người quản trị bao gồm quản lý người quản trị và nhóm quản trị

9.1. Quản lý người quản trị.

 

9.2. Quản nhóm quản trị.

 

Liên hệ trực tiếp:

 1. Mr Lương - phone : 0978 752 888 facebook: https://www.facebook.com/luongtgm12345, 

 Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn.