• Ứng dụng Quản lý gọi món

Ứng dụng Quản lý gọi món

Ứng dụng sử dụng trong các quán ăn nhà hàng nhỏ, hỗ trợ việc ghi lại danh sách các món ăn mà khách hàng chọn và thanh toán khi khách hàng yêu cầu.

  • Đăng ký nhân viên.
  • Thêm vào danh sách bàn ăn.
  • Thêm vào danh sách loại món ăn cho thực đơn.
  • Thêm vào danh sách món ăn theo loại món ăn.
  • Hỗ trợ gọi món, chọn bàn chọn món ăn chọn số lượng món.
  • Hỗ trợ thanh toán tổng tiền.

Ứng dụng sử dụng trong các quán ăn nhà hàng nhỏ, hỗ trợ việc ghi lại danh sách các món ăn mà khách hàng chọn và thanh toán khi khách hàng yêu cầu.

Đóng
Sản phẩn liên quan
Lập trình ứng dụng theo yêu cầu Lập trình ứng dụng theo yêu cầu

Lập trình ứng dụng theo yêu cầu

Giá trị của một ứng ứng dụng di động chuyên nghiệp Theo thống kê hiện nay số lượng người ..