• Thiết kế website cho Công ty Donafoods

Thiết kế website cho Công ty Donafoods

Công ty cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai

Phân tích, tư vấn và xây dựng hệ thống website cho Công ty cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai

 

Công ty DONAFOODS trong những năm qua đã là đơn vị đi đầu ngành điều Việt Nam trong nhiều lĩnh vực gồm: sản xuất nhân hạt điều xuất khẩu, dầu điều XK, gia công các loại hạt macadamia, óc chó, các loại hạt ăn được, sản phẩm cây điều giống cao sản…

Đóng